Điều tối kỵ nên tránh khi viết nộp hồ sơ xin việc

Liệt kê quá nhiều thông tin hay cách viết hồ sơ xin việc quá chi tiết không còn phù hợp với hiện tại.

Phan Hoàng - Bloomberg

Tin liên quan

Tin mới nhất