Khoa học chỉ ra số bước tối ưu hàng ngày để bù đắp việc ngồi quá lâu

Nghiên cứu chỉ ra rằng ngay cả những người ít vận động nhất cũng có thể tránh được tác hại của việc ngồi bằng cách kết hợp nhiều bước đi bộ trong ngày.

Phan Hoàng - Science Alert

Tin liên quan

Tin mới nhất