Loài vật có vú "miễn nhiễm" với ung thư, sinh cả nghìn con trong suốt cuộc đời

Chuột dũi không lông là loài không bao giờ bị mắc bệnh ung thư và con cái đầu đàn có thể đẻ liên tục trong suốt vòng đời.

Phan Hoàng - IFLScience

Tin liên quan

Tin mới nhất