Giảm tải kiến thức 10 môn trong năm học 2020-2021

10 môn học sẽ điều chỉnh nội dung trong năm học 2020-2021 gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh Học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có hướng dẫn các địa phương việc điều chỉnh 10 môn học cấp THCS và THPT theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực và đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Việc điều chỉnh nội dung dạy học nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

10 môn học sẽ điều chỉnh nội dung dạy học gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh Học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Giảm tải kiến thức 10 môn trong năm học 2020-2021 - 1

Nguyên tắc điều chỉnh tinh giản các nội dung vượt không quá yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; tích hợp một số nội dung thành các chủ đề; điều chỉnh các nội dung trùng lặp giữa các môn học và hoạt động giáo dục.

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ trung học, Bộ GD&Đ: “Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn; không dạy; không làm; không thực hiện; không yêu cầu; khuyến khích học sinh tự đọc; tự làm; tự thực hiện”.

Đối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại, Bộ GD&ĐT yêu cầu tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5842 (năm 2011) về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

Đối với các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp THPT và các lớp học theo mô hình trường học mới, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào hướng dẫn tại công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp.

Căn cứ vào chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học mới, Sở GD&ĐT các tỉnh sẽ chỉ đạo cơ sở giáo dục trung học xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cơ sở giáo dục.

Theo VTC

None

Tin liên quan

Tin mới nhất