Có gì ở 15 điểm đến xa xôi nhất hành tinh?

Những địa điểm trong danh sách này ở xa đến nỗi để đến được đó cần phải có những chuyến đi kéo dài cả tuần.

Hàn Ly (Theo treehugger)

Tin liên quan

Tin mới nhất