Không muốn con trong bụng bị nhau quấn cổ, mẹ bầu phải hạn chế 4 hành động này!

Đôi khi sự tác động từ bên ngoài kích thích bé chuyển động nhiều có thể dẫn đến nhau quấn cổ.

Hạ Vũ

Tin liên quan

Tin mới nhất