Truyện cổ tích: Sự tích cây Ngô (Bắp)

Vì giống này lấy từ đất Ngô, nên Phùng Khắc Khoan gọi là “cây ngô”.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất