Nam ca sĩ có giọng "khủng" vượt 12 tông biểu diễn trở lại: Mỗi năm chỉ diễn 1 show?

Ca sĩ Bùi Anh Tuấn trở lại trong một sự kiện âm nhạc ở Hà Nội tổ chức, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Minh Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giao lưu, tiếp biến lý luận phê bình văn nghệ nước ngoài

Giao lưu, tiếp biến lý luận phê bình văn nghệ nước ngoài

Với quyền năng và thiên chức đặc biệt, lý luận phê bình văn học nghệ thuật có thể thoát ra mọi giới hạn gò bó, tham gia giao lưu, tiếp biến vào đời sống văn nghệ các nước một cách tích cực và chủ động. Giới hạn của lý luận phê bình văn học, nghệ thuật đều do con người mà ra. Giao lưu, tiếp nhận văn học, nghệ thuật nói chung, lý luận phê bình nói riêng như thế nào là phù hợp v