Hồ nước nào bị đồn có nghìn tấn vàng bên dưới nhưng chưa ai dám tìm?

Đến nay, câu chuyện truyền tai vẫn được kể nhưng chưa ai biết liệu số vàng có thật hay không.

NGHI DUNG (tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất