Loài quen thuộc ở Việt Nam nuôi nhiều thứ 5 thế giới, bán thu về triệu USD

Ngoài tiêu thụ trong nước, Việt Nam cũng xuất khẩu mặt hàng này sang nhiều nơi khác trên thế giới.

NGHI DUNG (tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất