Mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu nhiều thứ hai thế giới, vài chục năm liên tiếp mang về hàng tỷ USD

Suốt nhiều năm liên tiếp, mặt hàng này luôn xuất khẩu mang về nhiều tỷ USD cho Việt Nam.

NGHI DUNG (tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất