Tổ chức Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Đề án tổ chức Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024. Sự kiện sẽ tôn vinh, tác phẩm mỹ thuật của các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ trẻ Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi.

Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 được tổ chức nhằm tổng kết quá trình lao động sáng tạo, sáng tác, công bố, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật: hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn và các hình thức nghệ thuật đương đại khác, tiêu biểu, xuất sắc trong 2 năm (2022-2024). Thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực mỹ thuật Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc nói chung và đối với các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ trẻ trong cả nước.

Đồng thời, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần, hưởng thụ văn hóa nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Mở rộng giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm; phản ánh những khó khăn, thuận lợi, cách nhìn, quan điểm sáng tác trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật của các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển mỹ thuật Việt Nam và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 1

Ảnh minh họa

Festival do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì thực hiện.

Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn từ 200 đến 250 tác phẩm tham gia triển lãm tại Hà Nội vào quý IV năm 2024. Giải thưởng gồm 3 giải Nhất; 6 giải Nhì; 9 giải Ba; 10 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó còn có giải thưởng cho các tác phẩm là đồ án tốt nghiệp của các trường mỹ thuật gồm 2 giải đồng hạng. Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi theo chất lượng thực tế của tác phẩm gửi tham gia.

Bạch Dương

Tin liên quan

Tin mới nhất