Để phát triển kinh tế tuần hoàn cần phải có một hành lang pháp lý rõ ràng

(VHNT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tạp chí Kinh tế và Dự báo vừa phối hợp với một số đơn vị tổ chức Hội thảo “Kinh tế tuần hoàn: Hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam”.

Hội thảo nhằm giải quyết thách thức giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, giúp nền kinh tế tăng trưởng bền vững hơn, tạo diễn đàn trao đổi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho các doanh nghiệp trong việc triển khai các sáng kiến, các mô hình kinh doanh liên quan đến kinh tế tuần hoàn.

Tại hội thảo, các diễn giả đã trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho các doanh nghiệp trong việc triển khai các sáng kiến, các mô hình kinh doanh liên quan đến kinh tế tuần hoàn như: Kinh tế tuần hoàn – Phương thức giúp doanh nghiệp phát triển bền vững; cơ hội và thách thức cho phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; khu công nghiệp sinh thái – mô hình hiệu quả của kinh tế tuần hoàn; mô hình tuần hoàn trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp…

Để phát triển kinh tế tuần hoàn cần phải có một hành lang pháp lý rõ ràng - 1 Kinh tế tuần hoàn(KTTH) là một mô hình kinh tế trong đó toàn bộ các hoạt động từ thiết kế, sản xuất, cung cấp dịch vụ

Theo ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, kinh tế tuần hoàn(KTTH) là một mô hình kinh tế trong đó toàn bộ các hoạt động từ thiết kế, sản xuất, cung cấp dịch vụ cho đến tái sử dụng vật chất và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường. Kinh tế tuần hoàn đem lại 4 lợi ích thông qua tận dụng tối đa các nguồn lực bao gồm: tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, lợi ích xã hội.

Thứ trưởng Phương nhấn mạnh: “Việc chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn là một cơ hội lớn để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, không chỉ đạt mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, mà còn giúp đạt được các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững”.

Để phát triển kinh tế tuần hoàn cần phải có một hành lang pháp lý rõ ràng - 2 Hội thảo giúp doanh nghiệp giải quyết thách thức giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường

Để phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho rằng, cần phải có một hành lang pháp lý rõ ràng; cần triển khai nghiên cứu sâu rộng; phát triển KTTH cần phải dựa trên các ngành, lĩnh vực và địa phương; tạo cơ chế để hình thành động lực thị trường; cần tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, gắn với công nghệ cao và cách mạng công nghiệp 4.0; cần thực hiện phát triển kinh tế tuần hoàn cần có lộ trình và ưu tiên; và cần phải giải quyết ngay đối với Việt Nam là phân loại rác tại nguồn.

Trần Tuấn None

Tin liên quan

Tin mới nhất