Cải tiến phương thức hỗ trợ sáng tạo có trọng tâm, trọng điểm cho văn học nghệ thuật

Tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình văn học, nghệ thuật và hoạt động của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương 6 tháng đầu năm 2022, một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hành động toàn khóa là vấn đề đổi mới công tác đầu tư sáng tạo.

Tổng thuật Hội nghị giao ban đánh giá tình hình văn học, nghệ thuật 6 tháng đầu năm 2022

Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và PGS.TS. NS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội nghị còn có sự tham gia của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, lãnh đạo các hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các cơ quan liên quan.

Cải tiến phương thức hỗ trợ sáng tạo có trọng tâm, trọng điểm cho văn học nghệ thuật - 1

Quang cảnh Hội nghị

Đổi mới công tác đầu tư sáng tạo

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - PGS.TS. NS Đỗ Hồng Quân cho biết, một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hành động toàn khóa là vấn đề đổi mới công tác đầu tư sáng tạo, với mục tiêu cải tiến phương thức hỗ trợ sáng tạo có trọng tâm, trọng điểm, triển khai tới các tổ chức thành viên một cách có hiệu quả.

Cải tiến phương thức hỗ trợ sáng tạo có trọng tâm, trọng điểm cho văn học nghệ thuật - 2

Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - PGS.TS. NS Đỗ Hồng Quân phát biểu tại Hội nghị.

Trong đó, chú trọng vào việc phát hiện những phát hiện những tác giả có khả năng, tâm huyết, sức sáng tạo dồi dào, phát hiện những lĩnh vực mạnh của từng Hội để tập trung đầu tư, tránh việc đầu tư dàn trải. Công tác hỗ trợ sáng tạo thực sự chú ý đến những tác phẩm có giá trị tổng kết, những tác phẩm có tính định hướng về nội dung và có nhiều tìm tòi, đổi mới về mặt nghệ thuật.

Khuyến khích các tác phẩm có sự tìm tòi, sáng tạo, có định hướng đúng đắn và đi vào những chủ đề lớn của đất nước như bảo vệ biên giới, biển đảo; lịch sử đấu tranh giữ nước qua các cuộc kháng chiến, thống nhất đất nước; xây dựng nông thôn mới; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, việc tăng cường triển khai công tác đi thực tế cho các văn nghệ sĩ cũng là một yêu cầu quan trọng trong đời sống sáng tác, nhằm mở rộng tầm nhìn, nâng cao nhận thức, tích lũy vốn sống. Những chuyến đi thực tế sẽ giúp các văn nghệ sĩ có thêm nguồn tư liệu, sự trải nghiệm và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam cũng khẳng định việc chăm lo phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ cho tương lai là việc làm có tính chiến lược trọng tâm trong hoạt động của Liên hiệp vì tính cấp thiết và lâu dài của nó. Đặc biệt, cần phát hiện các yếu tố trẻ trong các lĩnh vực thơ, ca, nhạc, họa, sân khấu, điện ảnh…  mà phần lớn các tài năng trẻ nằm ở các tổ chức Hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Cần khắc phục tình trạng các văn nghệ sĩ trẻ có tài năng nhưng lại giữ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí là quay lưng, không muốn tham gia với tổ chức Hội mà muốn hoạt động tự do.

Công tác lý luận phê bình đóng vai trò quan trọng trong việc thẩm định giá trị, hướng dẫn dư luận, định hướng sáng tác, vì vậy luôn được Liên hiệp chú trọng nâng cao chất lượng và đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động. Thành lập Hội đồng Lý luận phê bình của Liên hiệp nhằm theo dõi sát sao tình hình lý luận, phê bình trên đội hình báo chí của Liên hiệp, điều chỉnh những biểu hiện lệch lạc, củng cố nền tảng lý luận văn học nghệ thuật của Đảng.

Liên hiệp sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề lý luận phê bình cho các cây bút lý luận, cho các phóng viên, nhà báo đang công tác tại các hội chuyên ngành trung ương và địa phương theo phương châm cơ bản và hệ thống, cập nhật đời sống văn học nghệ thuật, tăng cường sâu, rộng và phát triển đội ngũ nòng cốt từ cấp cơ sở.

Cải tiến phương thức hỗ trợ sáng tạo có trọng tâm, trọng điểm cho văn học nghệ thuật - 3

Các đại biểu tham gia Hội nghị.

Với vấn đề đầu tư sáng tạo, các Hội chuyên ngành của Liên hiệp đã triển khai và đặc biệt chú trọng, quan tâm, đầu tư cho các văn nghệ sĩ trẻ. Tại Hội nghị, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết Hội sẽ thành lập một Câu lạc bộ sáng tác trẻ, nhằm tạo cầu nối giữa các thế hệ nhạc sĩ. Hội Kiến trúc sư có được số lượng kết nạp thành viên trẻ vào Hội tăng lên đột biến. Hội Nhà văn ngày càng chú trọng đầu tư cho văn học thiếu nhi và cho các nhà văn trẻ,…

Các chương trình hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật

Một số nhiệm vụ về hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật đã được Thường trực Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan triển khai.

Chương trình tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình Văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 – 2025 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 558/QĐ – TTg ngày 08/4/2021. Thường trực Đoàn Chủ tịch đã phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai ban hành Công văn hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất để kinh phí hỗ kịp thời cấp cho các Hội Văn học nghệ thuật.

Chương trình hỗ trợ kinh phí cho hoạt động báo chí văn học nghệ thuật nhằm giải quyết thực trạng hoạt động khó khăn của báo chí Văn học nghệ thuật trong thời gian qua. Hiện tại, đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên soạn, Tổ Biên tậop; tập hợp thực trạng hoạt động, kiến nghị và đề xuất từ các đơn vị báo chí của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các Hội văn học nghệ thuật tỉnh thành phố trên cả nước. Dự kiến chương trình này sẽ được trình Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2022.

Chương trình nghiên cứu, tổng hợp các tác phẩm văn học nghệ thuật vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam đã hoàn thiện Chương trình trình Thủ tướng Chính phủ, đang chờ lấy ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương.

Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các tộc người có nguy cơ mai một. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phối hợp xây dựng chương trình. Chương trình dự kiến sẽ trình Thủ tướng vào thời điểm thích hợp.

Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị tác phẩm văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn II (thực hiện Kết luận Ban Bí thư Trung ương Đảng) dự kiến hoàn thiện Chương trình, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam sẽ trình Thủ tướng vào năm sau.

Một số chương trình bổ sung sau Hội nghị văn hóa toàn quốc

Chương trình đầu tư chiều sâu cho phát triển văn học nghệ  thuật chất lượng cao chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Nước và 100 năm thành lập Đảng giai đoạn 2022 – 2025 và 2026 – 2030. Đây là chương trình có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật (chương trình dành cho tất cả các chuyên ngành Văn học nghệ thuật).

Chương trình xây dựng ngân hàng dữ liệu số về tác giả, tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030 (chương trình sẽ dành cho 10 hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và 63 hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố tham gia thực hiện).

Chương trình xây dựng không gian sáng tạo và chuyển đổi số về tác phẩm nhiếp ảnh Việt Nam (chương trình do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đề xuất).

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dòng chảy kỳ vĩ của biển văn học Việt Nam

Dòng chảy kỳ vĩ của biển văn học Việt Nam

“Sự dâng hiến không vụ lợi và những sáng tạo của các nhà văn lão thành cho dân tộc đã trở thành di sản vô giá trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam và là một phần quan trọng trong hành trang của các thế hệ nhà văn trẻ trên con đường sáng tạo của mình”, đó là những khẳng định của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Hội nghị đại biểu các nhà văn lão thành lần thứ nh