Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Theo UBND TP Hà Nội, có 2.655 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn về công tác phòng, chống tham nhũng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, việc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Hà Nội thực hiện trên cơ sở đảm bao yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; in, phát các tờ gấp giới thiệu các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hiện tuyên truyền tại các buổi họp giao ban trực tuyến tại đơn vị, trên đài phát thanh địa phương... Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp theo từng nhóm đối tượng, địa bàn.

Theo đó, các đơn vị trên địa bàn TP đã tổ chức 2.655 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng với hơn 20.000 lượt người tham gia. Qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng - 1

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong trường học 

Thời gian qua, UBND TP đã triển khai thực hiện kịp thời các chương trình công tác của Thành ủy, trong đó có Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII “Về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật. Các vụ việc tham nhũng, tiêu cực được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa như: Tăng cường công khai minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có những chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Kết quả, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về cơ bản được người dân đồng tình, ủng hộ; được đánh giá khách quan qua những tiến bộ vượt bậc trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI; Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Hà Nội. Vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc xây dựng các giải pháp triển khai công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực, phạm vi được giao quản lý.

Ngoài ra, việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công có nơi, có lúc vẫn để tình trạng vi phạm tiêu chuẩn, định mức; bố trí vốn đầu tư các công trình, dự án sử dụng, tiền, tài sản nhà nước chậm tiến độ. Tình hình tham nhũng, lãng phí vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực. Công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng kéo dài, việc thu hồi tài sản tham nhũng còn hạn chế…

Minh Tâm

Tin liên quan

Tin mới nhất