Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về công tác cán bộ của Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

(Arttimes) - Ngày 1/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Đảng ủy Khối về công tác cán bộ của Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện các Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Chí Hướng - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về phía Liên hiệp có PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; các đồng chí là ủy viên Đảng đoàn, ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp; TS. Đoàn Thanh Nô - Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy Liên hiệp...

Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về công tác cán bộ của Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - 1

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Chí Hướng, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã công bố các Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường -  Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao các Quyết định cho các đồng chí vừa được chuẩn y vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 và phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng ủy Liên hiệp.

Đồng chí Đoàn Thanh Nô - Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp thay mặt Đảng ủy Liên hiệp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã phát biểu nhận nhiệm vụ. “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn trước Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và trước Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, vì vậy chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao” - Đồng chí Đoàn Thanh Nô nhấn mạnh.

Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về công tác cán bộ của Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - 2

Đồng chí Đoàn Thanh Nô - Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp thay mặt Đảng ủy Liên hiệp, nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu nhận nhiệm vụ

Bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIII Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ III đề ra “Xây dựng Đảng bộ Liên hiệp vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, dân chủ”, trong thời gian tới Đảng ủy Liên hiệp, ngoài việc tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ, chúng tôi cũng sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất là, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, trước hết là đoàn kết thống nhất và tinh thần nêu gương trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp, trong mỗi cấp ủy và trong từng cán bộ, đảng viên. Thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương để thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, góp phần đưa hoạt động của Đảng bộ Liên hiệp đi vào nền nếp, thực chất hơn nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai là, Rà soát, sửa đổi để xây dựng và ban hành Quy chế, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư và thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Thứ ba là, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các quy định hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối.

Thứ tư là, thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐUK, ngày 18/01/2021 của Đảng ủy Khối về triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”. Đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường quản lý cấp ủy viên, quản lý đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đặc biệt coi trọng sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề, gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thứ năm là, Tiếp tục phối hợp với Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp để lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác của Đảng bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.

Ban thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam gồm 4 đồng chí: Đồng chí Đoàn Thanh Nô – Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Đỗ Hồng Quân và đồng chí Nông Quốc Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, và đồng chí Trịnh Thị Thúy Mùi - Ủy viên.

Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về công tác cán bộ của Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - 3

Ban thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 13 đồng chí:

1. Nông Quốc Bình

2. Nguyễn Thị Tâm Chính

2. Lương Xuân Đoàn

4. Nguyễn Thị Lan

5. Trịnh Thúy Mùi

6. Nguyễn Thị Hồng Ngát

7. Đặng Thị Bích Ngân

8. Đoàn Thanh Nô

9. Đỗ Hồng Quân

10. Nguyễn Văn Tân

11. Nguyễn Quốc Thông

12. Ứng Duy Thịnh

13. Đinh Trọng Tuấn

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 3 đồng chí:

1. Đồng chí Nông Quốc Bình - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam. Chuẩn y đồng chí Nông Quốc Bình giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Đồng chí Hà Hữu Đức - Giám đốc Trung tâm lưu trữ và triển lãm ảnh Việt Nam.

3. Đồng chí Đặng Thị Bích Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Giám đốc Nhà xuất bản Mỹ thuật Việt Nam

None

Tin liên quan

Tin mới nhất