Lý do chậm trễ chi trả tiền Giải thưởng Nhà nước cho hơn 100 tác giả

Về việc một số tác giả đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước chưa nhận được tiền thưởng sau bốn tháng được vinh danh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đang tiếp tục khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo việc chi trả tiền thưởng nhanh nhất, kịp thời cho các tác giả được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 19/5/2023 vừa qua.

Lý do chậm trễ chi trả tiền Giải thưởng Nhà nước cho hơn 100 tác giả - 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho các tác giả, đại diện gia đình tác giả sáng 19/5/2023. Ảnh: Báo Hànộimới

Thủ tướng chỉ đạo rút ngắn thủ tục chi trả tiền Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 26/9/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được Công văn số 7376/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản trước đó về việc chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật; trên cơ sở đó hoàn thiện đề xuất gửi Bộ Tài chính, thời gian trước ngày 30/9/2023.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát, xem xét và đề xuất việc bố trí kinh phí chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 05/10/2023.

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn 7376/VPCP-KTTH, ngày 27/9/2023, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ đã ký Công văn số 4062/BVHTTDL-KHTC (tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính và hoàn thiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái), kèm danh sách cá nhân được nhận tiền thưởng (theo tên đơn vị, cơ quan) và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Sáng 28/9/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trực tiếp báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính về những nội dung này. Theo đó, Thủ tướng đã có chỉ đạo các thủ tục hành hành chính liên quan cần được khẩn trương rút gọn, sớm trình Chính phủ cấp tiền khen thưởng cho các tác giả, đồng tác giả được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Lý do chậm trễ chi trả tiền Giải thưởng Nhà nước cho hơn 100 tác giả

Công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được thực hiện theo Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90. Ngày 19/5/2023, Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đã được trang trọng tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Lý do chậm trễ chi trả tiền Giải thưởng Nhà nước cho hơn 100 tác giả - 2

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao chứng nhận cho tác giả, thân nhân tác giả nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Ảnh: Báo Hànộimới

Mức thưởng hiện nay của Giải thưởng Hồ Chí Minh là 270 lần lương cơ sở, của Giải thưởng Nhà nước là 170 lần.

Trong năm 2023, có 2 mức lương cơ sở được áp dụng, từ 1/1/2023 đến 30/6/2023, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng. Từ 1/7/2023, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng.

Theo đó, mức tiền thưởng nhận được khi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2023 có 2 mức được áp dụng gồm: Từ ngày 1/1/2023-30/6/2023: mức thưởng 402,3 triệu đồng. Từ ngày 1/7/2023: mức thưởng là 486 triệu đồng.

Mức tiền thưởng nhận được khi đạt Giải thưởng Nhà nước năm 2023 có 2 mức được áp dụng gồm: Từ ngày 1/1/2023-30/6/2023: mức thưởng 253,3 triệu đồng. Từ ngày 1/7/2023: mức thưởng là 306 triệu đồng.

Trước đó, công văn của Bộ Tài chính gửi Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 14/9 cho thấy việc chậm trễ tiền giải thưởng là do thời gian qua hai bộ chưa thống nhất được về phương cách chi trả tiền giải thưởng theo những quy định mới.

Về việc chi trả tiền thưởng cho các tác giả được giải thưởng, ngay từ sớm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động triển khai các bước phối hợp theo đúng quy trình; có công văn báo cáo cấp có thẩm quyền và các bộ, ngành liên quan nhằm sớm thực hiện  thủ tục chi trả tiền thưởng cho các tác giả sau khi được vinh danh.

Ngày 06/4/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1322/BVHTTDL-KHTC gửi Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí tiền thưởng. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát các tác giả, đồng tác giả được nhận tiền thưởng. Mức giải thưởng và việc thực hiện chi trả được căn cứ khoản 2, Điều 6 và điểm c, khoản 2, Điều 7 thuộc Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Ngày 22/6/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 2488/BVHTTDL-KHTC gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà báo cáo kinh phí tiền thưởng xét tặng Giải thưởng. Công văn nêu rõ, căn cứ Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ: “Tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật được bố trí trong kinh phí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi Công văn đề nghị Bộ Tài chính bổ sung dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023 để chi trả tiền thưởng cho các tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (đối với các hồ sơ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Hội đồng cấp Nhà nước).

Việc chi tiền thưởng cho các tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng các Giải thưởng còn lại do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi có hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật chịu trách nhiệm chi tiền thưởng cho các tác giả, đồng tác giả.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, hồ sơ gửi kèm danh sách tác giả nhận thưởng thuộc các Hội Văn học nghệ thuật đặc thù như Hội Nhạc sĩ, Hội Điện ảnh, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam không có cá nhân, tập thể thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điều này chưa đảm bảo quy định của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về Luật Thi đua, khen thưởng.

Bộ Tài chính cũng nêu trong báo cáo Chính phủ: Các tập thể, cá nhân, thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung báo cáo danh sách tên cá nhân nhận thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành (phân định rõ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương), gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định.

Như vậy, công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90 và các văn bản pháp luật liên quan.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

NSND Trịnh Thúy Mùi: “Sân khấu phải bắt đầu từ khán giả”

NSND Trịnh Thúy Mùi: “Sân khấu phải bắt đầu từ khán giả”

Sau những đột phá trong việc tổ chức sáng tác kịch bản, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đặt mục tiêu sân khấu hướng tới khán giả trong kế hoạch dài hơi làm động lực thúc đẩy sự phát triển. Và cuộc gặp với NSND Trịnh Thúy Mùi – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - phần nào làm rõ chiến lược trên.