Tổ chức xét và trao tặng thưởng những tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2023

Nhằm phát huy tài năng, cống hiến của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; khẳng định, cổ vũ những công trình, tác phẩm lý luận, phê bình có chất lượng cao về nội dung và bút pháp, được sự chỉ đạo và uỷ quyền của Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức xét và trao tặng thưởng những tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có chất lượng cao đã được xuất bản trong năm 2023.

Theo đó, các tác phẩm được xét và trao tặng thưởng là các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã được xuất bản có tính học thuật cao, có nội dung mới, bổ ích về lý luận và thực tiễn; có tác dụng tích cực, đáp ứng kịp thời những vấn đề nóng bỏng của đời sống văn học, nghệ thuật; góp phần định hướng sáng tác và tiếp nhận của công chúng; tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Tổ chức xét và trao tặng thưởng những tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2023 - 1

Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2022.

Đối tượng gồm các tác phẩm đã công bố, xuất bản trong năm 2023, gồm: Sách (trừ giáo trình); Bài viết, chương trình có tính nghiên cứu, lý luận, phê bình chuyên sâu về văn học, nghệ thuật trên báo, đài, tạp chí in hoặc điện tử.

Tác phẩm tham gia xét tặng thưởng chưa nhận hỗ trợ kinh phí của Hội đồng, chưa được nhận giải thưởng ở nơi nào khác tính đến trước ngày công bố và trao tặng thưởng ít nhất 2 tuần.

Tác giả chưa nhận tặng thưởng của Hội đồng cho tác phẩm xuất bản các năm 2020, 2021, 2022 hoặc chưa nhận hỗ trợ của Hội đồng cho đề cương tác phẩm các năm 2021, 2022, 2023.

Mỗi tác giả gửi tối đa 1 sách hoặc 2 chương trình phát thanh, truyền hình hoặc 3 bài viết có tính lý luận chuyên sâu.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đề nghị các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; các Hội văn học, nghệ thuật của 63 tỉnh/thành; các trường đại học, các viện nghiên cứu, các nhà xuất bản có mảng sách lý luận, phê bình về văn hoá, nghệ thuật; các cơ quan báo chí trung ương và địa phương phát hiện, giới thiệu tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trên báo, đài, tạp chí của mình.

Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị tặng thưởng, nhận xét tác phẩm được ký tên, đóng dấu và tác phẩm. Trong tác phẩm, đối với sách, bài viết in 3 bản; đối với bài viết trên báo, tạp chí điện tử 3 bản in, kèm link bài viết; đối với chương trình phát thanh, truyền hình 3 bản kịch bản và 3 đĩa CD. Hội đồng không hoàn lại tác phẩm đã gửi tham gia xét tặng thưởng.

Hồ sơ xét tặng thưởng gửi về Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Số 17 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 15/4/2024.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất