UBND thành phố Hà Nội sẽ đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Thành phố.

Hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của thành phố; thông tin, phổ biến các cơ chế, chính sách, các quy định mới của Trung ương, của thành phố liên quan đến lĩnh vực đất đai. Giải đáp những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố. Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Hà Nội sẽ đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai - 1

Ảnh minh họa

Theo đó, hình thức tổ chức Hội nghị là đối thoại trực tiếp kết hợp trực tuyến trên địa bàn thành phố. Những phiếu đăng ký tham gia đối thoại đúng nội dung, gửi đúng thời gian quy định sẽ được trả lời, giải đáp trực tiếp tại Hội nghị đối thoại.

Thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại dự kiến là ngày 28/10/2022, tại số 12 Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và trực tuyến đến các điểm cầu thuộc UBND các quận, huyện, thị xã.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ chủ trì điều hành hội nghị. Những đại biểu tham dự khác gồm thường trực Thành ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam Thành phố; Lãnh đạo UBND Thành phố; Lãnh đạo ban Tuyên giáo Thành ủy; Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy. Cùng với lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố, Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị có liên quan.

UBND thành phố Hà Nội sẽ đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai - 2

Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Trần Sỹ Thanh sẽ chủ trì điều hành hội nghị

Việc tổ chức đối thoại tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức được tham gia phát biểu ý kiến và nêu những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; đảm bảo mọi phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính phải được tiếp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Nội dung trao đổi đối thoại về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Thành phố; thông tin, phổ biến các cơ chế, chính sách, các quy định mới của Trung ương, của Thành phố liên quan đến lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó, UBND Thành phố lưu ý, hội nghị không đối thoại những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Sau hội nghị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành liên quan kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu giúp UBND thành phố kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân.

UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, chuyển các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu trả lời, giải quyết theo thẩm quyền để phục vụ Hội nghị.

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố thông báo rộng rãi nội dung Kế hoạch này trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố, Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý có các hình thức thông tin phù hợp để tổ chức, cá nhân biết, kịp thời gửi thông tin kiến nghị, đề xuất và tham dự.

Thời gian tiếp nhận, xây dựng nội dung đối thoại từ ngày 25/8/2022 đến hết ngày 23/9/2022.Thời gian tổ chức hội nghị đối thoại dự kiến vào ngày 28/10/2022 tại trụ sở UBND TP Hà Nội.

Tuấn Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất