Viện Văn hóa Nghệ thật quốc gia Việt Nam trong thời kỳ Covid-19: Nhiều giải pháp hiệu quả

(Arttimes) - Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu, triển khai hoạt động khoa học và đào tạo sau đại học về văn hóa nghệ thuật.

Trong thời gian gần 2 năm hoạt động bị tác động và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, có nhiều khó khăn thách thức, nhưng tập thể lãnh đạo Viện cùng toàn thể viên chức, người lao động đã chủ động tích cực vừa làm việc vừa phòng chống dịch, với phương châm phát huy hiệu quả của cách mạng công nghiệp 4.0, cán bộ, viên chức của Viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thiết thực kỷ niệm  50  thành lập viện vào tháng 11 năm 2021.

Viện Văn hóa Nghệ thật quốc gia Việt Nam trong thời kỳ Covid-19: Nhiều giải pháp hiệu quả - 1

Cán bộ Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm 2019

Để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và bảo vệ sức khỏe của cán bộ, viên chức, người lao động, Lãnh đạo Viện đã triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả.

Đối với Lãnh đạo Viện và các phòng, ban chuyên môn, Viện phân công phân nhiệm trực tại trụ sở và phát huy năng lực, thích ứng với tình hình dịch bệnh, triển khai công nghệ trong làm việc online, họp trực truyến; Thực hiện có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu, đào tạo sau đại học cũng như nhiều kế hoạch công tác khác một cách đồng bộ, toàn diện nhằm bảo đảm chất lượng phục vụ yêu cầu chung của toàn ngành cũng như yêu cầu nhiệm vụ đặc thù riêng của Viện. Thực hiện nghiêm túc các cơ chế chính sách quy định về công tác tổ chức cán bộ và quản lý tài chính, tập trung đẩy mạnh công tác chuyên môn, nghiệp vụ, các nhiệm vụ công tác đã đi vào nề nếp mang tính khoa học, chuyên nghiệp.

Trong thời gian Covid-19, mặc dầu có những khó khăn trong công tác điền dã, thu thập, lấy tài liệu thực nhưng những nghiên cứu viên của Viện đã chủ động hợp tác với địa phương để triển khai các công việc này một cách có hiệu quả bên cạnh khó khăn thách thức là cơ hội cho cán bộ nghiên cứu học hỏi chuyên sâu về công nghệ áp dụng công nghệ trên nền tảng trực tuyến để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy, trong năm 2019-2021, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam hoàn thành vượt mức, toàn diện các nhiệm vụ được giao trong năm, được Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp gồm 10 đơn vị bình xét là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua và có phạm vi ảnh hưởng lớn trong khối và toàn ngành.

Công tác nghiên cứu  khoa học, tư vấn chiến lược, chính sách

Về nghiên cứu tư vấn chiến lược cho Bộ, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Viện đã tiến hành báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh đối với các hoạt động văn hoá – nghệ thuật. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ về tác động của dịch bệnh Covid-19 với ngành.

Về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, Viện đã thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học như Hồ sơ Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, (Phòng KHHTQT phối hợp với các Phòng ban chức năng, Cục DSVH, Hội đồng DSVHQG và các sở văn hóa hoàn thiện các thủ tục Hồ sơ).

- Đề tài cấp Nhà nước: Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương làm chủ nhiệm, đã họp đánh giá nghiệm thu ở cấp cơ sở vào ngày 08/5/2020.

- 02 Đề tài độc lập (2019-2020): Nghệ thuật công cộng ở các trung tâm đô thị Việt Nam - Thực trạng và giải pháp (Nghiên cứu trường hợp Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh), do PGS.TS. Nguyễn Văn Dương làm chủ nhiệm; và Định hướng quản lý văn hóa với thực hành nghi lễ liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt do PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền làm chủ nhiệm, đang triển khai thực hiện; đảm bảo hoàn thiện đúng tiến độ để nghiệm thu cấp cơ sở trong tháng 9 - 10/2020,…

- 04 đề tài cấp Bộ năm 2020 - 2021 đang triển khai thực hiện, đó là: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý các hoạt động văn hóa tại các cơ sở tín ngưỡng; Hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ phát triển du lịch ở Việt Nam hiện nay (nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội, thành phố Huế và thành phố Hội An); Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên văn hóa cho phát triển du lịch theo hướng du lịch tăng trưởng xanh; Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc....

- 07 đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực Văn hóa: Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và 02 đề xuất nhiệm vụ KHCN độc lập cấp Bộ 2021-2022 của các đơn vị, cá nhân trong Viện đã được phê duyệt đưa vào danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển; chọn xét chọn thực hiện trong năm 2021-2022. Hiện nay, các chủ nhiệm đang xây dựng hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn…

Bên cạnh đó, Viện hoàn thành 21 nhiệm vụ thường xuyên và phi vật thể theo chức năng và đang triển khai nghiệm thu các đề tài cấp Bộ và các nhiệm vụ thường xuyên, dự án văn hóa phi vật thể,; Ngoài ra viện còn liên kêt với các địa phương: Nhiệm vụ Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện Kiến Xương và huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Nghiên cứu phục dựng, xây dựng mới Lễ hội Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa năm 2020, Nghiên cứu phục dựng, xây dựng mới Lễ hội Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa năm 2020, Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Rối cạn Tế Tiêu, tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội...

Về nghiên cứu tư vấn chiến lược và chính sách, đặc biệt trong thời gian qua Viện đã thực hiện hoàn thành Đề án Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Viện đã tham gia công tác tư vấn tổ chức  Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 và có nhiều nhà nghiên cứu tham gia viết tham luận cho Hội nghị.

Hoạt động Hợp tác quốc tế

Là Viện nghiên cứu hàng đầu quốc gia về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, ViệnVăn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam luôn coi trọng công tác hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực trình độ chuyên môn và mở rộng tầm nhìn của đội ngũ cán bộ khoa học, thu hút nguồn lực, trí tuệ, vật chất giúp Viện phát triển và quảng bá hình ảnh của Viện ở các nước trong khu vực và quốc tế.

Viện hợp tác với ICHCAP (Trung tâm Mạng lưới và Thông tin quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương) năm 2018-2020; Liên hoan Truyền thông và Thiết kế Việt Nam - Hà Nội 2019 - Tôn vinh Thành phố Sáng tạo, Đại học RMIT Việt Nam và Tổ chức Giáo dục Khoa học và văn hóa của Liên hiệp Quốc (UNESCO), …

Trong năm 2020, do tác động của dịch bệnh Covid-19 lên toàn thế giới nên nhiều chương trình Hội thảo quốc tế đã phải tạm hoãn không thực hiện được, tuy nhiên Viện đã ký nhiều văn bản hợp tác với các tổ chức nước ngoài như: Dự án Không gian Văn hóa và Sáng tạo Việt Nam, Dự án Chương trình trao đổi giữa các không gian sáng tạo tại Vương quốc Anh và Đông Nam Á, Dự án Củng cố việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt nam/SIPE, tài trợ bởi Quỹ quốc tế vì Đa dạng văn hóa IFCD của UNESCO, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH, TT&DL) thực hiện, Diễn đàn Giám tuyển Châu Á lần thứ 3 hợp tác với NCAF, TAEF, KMAF, Dự án Liên hoan sáng tạo và Thiết kế Việt Nam 2021” (VFCD 2021) dự kiến tổ chức từ 6/11/2021 đến 21/11/2021 tại Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định của Bộ số 2580/QĐ-BVHTTDL ngày 7 tháng 10 năm 2021, “Tương lai sáng tạo” nằm trong chuỗi dự án Liên hoan sáng tạo và Thiết kế Việt Nam 2021 (VFCD 2021) diễn ra vào ngày 5/11/2021, Workshop Đây/đó nằm trong chuỗi dự án Liên hoan sáng tạo và Thiết kế Việt Nam 2021 (VFCD 2021) diễn ra vào ngày 12/11/2021, Dự án Tuần lễ thiết kế Việt Nam 2021 (VNDW 2021) dự kiến lùi lịch tổ chức từ 27/11 đến 03/12 năm 2021 tại Hà Nội, Huế và TP.Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ tổ chức khai mạc, bế mạc, triển lãm, hội thảo tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám.

Hội nghị quốc tế Bảo tồn và Phát huy nghệ thuật hát Xẩm trong xã hội đương đại, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu triết học, văn hóa và xã hội Việt Nam, Đại học Temple (USA) và Sở VH, TT& DL Ninh Bình thực hiện.

 Hoạt động đào tạo nghiên cứu sinh và bồi dưỡng cán bộ

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam là cơ sở đào tạo tiến sĩ có bề dày kinh nghiệm với 28 năm đào tạo tiến sĩ với 05 chuyên ngành, trong đó có nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo nghiên cứu sinh đến từ các nước trong khu vực và trên thế giới.

Trong thời kỳ đại dịch với phương châm áp dụng công nghệ, đào tạo trực tuyến; trong những năm 2019- 2021, Viện đã tổ chức hơn 20 Hội đồng chấm luận án TS cấp Viện, 17 Hội đồng đánh giá luận án TS cấp cơ sở, 22 tiểu ban đánh giá chuyên đề TS, 22  tiểu ban đánh giá tổng quan và thảo luận luận án ở tổ bộ môn, 06 Hội đồng thẩm định ngoại ngữ cho các Nghiên cứu sinh, 01 Hội đồng chấm đề cương, tổ chức 06 lớp học chuyên đề cho nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó, Viện cũng đã tiến hành làm thủ tục tuyển sinh đợt 1, 2 năm 2020.

Các hoạt động khác về đào tạo: Trong năm 2019- 2020 Viện đã tổ chức các cuộc họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Tổ chức họp Hội đồng bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020; Tổ chức họp Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu NGND, NGUT; Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức Phát triển công nghiệp văn hoá ở Việt NamBồi dưỡng chuyên sâu cho công chức văn hoá – xã hội (phụ trách lĩnh vực văn hoá thông tin) cấp xã năm 2020; Tổ chức Hội nghị khoa học NCS năm 2020; Tổ chức Lễ kỷ niệm 20-11, Lễ trao bằng TS, Lễ Khai giảng; In kỷ yếu Hội nghị khoa học NCS năm 2019.

Về đào tạo cán bộ: trong năm cán bộ đi học lớp bồi dưỡng, nghiên cứu viên chính, nghiên cứu viên cao cấp, lớp lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương, lớp Cao cấp lý luận chính trị lớp quản lý cấp phòng…

Công tác tổ chức hội thảo và xuất bản

Trong những năm qua Viện đã tổ chức hàng trăm hội thảo quốc gia và quốc tế; trong vài năm gần đây các hội thảo được tổ chức:Hội thảo quốc gia: Áo dài Việt Nam: Nhận diện, tập quán, giá trị và bản sắc đã tổ chức thành công vào sáng tháng 6/2020. Viện phối hợp hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thảo; Hội thảo Nghiên cứu phục dụng, xây dựng mới lễ hội Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, và Nghiên cứu phục dựng, xây dựng mới lễ hội Gia Miêu, Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức ngày 22/10/2020; Hội thảo khoa học Nghệ thuật công cộng kiến tạo điểm đến du lịch, Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn tổ chức vào ngày 17/11/2020; Hội thảo quốc gia Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2020 tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Một số công trình tạp chí Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ - Nguyễn Chí Bền (chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương - Nguyễn Thị Hạnh, Nhà xuất bản Thế giới, 2020; Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ trong đời sống đương đại, kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, nhiều tác giả, Nxb Thế Giới, Hà Nội, 2020; Viện đã xuất bản 06 số Tạp chí Văn hóa học tiếng Việt 02 số Tạp chí Văn hóa học tiếng Anh; Xuất bản 05 đầu sách Bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, nhiều tác giả, Nxb. Thế Giới, Hà Nội, 2020, Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh năm 2019, nhiều tác giả, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2020, Nghệ nhân làm tranh dân gian Đông Hồ, Nxb Thế giới, Hà Nội, Một số kết quả nghiên cứu khoa học 2019, nhiều tác giả, Nxb.Thế Giới…

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như trong nước. Với những nỗ lực không ngừng của lãnh đạo Viện và toàn bộ cán bộ, viên chức và người lao động Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã đạt được những thành tích kết quả đạt được của năm 2019-2021 công tác nghiên cứu khoa học và  đào tạo: 49 đề tài dự án phi vật thể, cấp bộ trong đó có hai đề tài cấp nhà nước; 06 hội thảo cấp quốc gia, và 03 lớp đào tạo cấp chứng chỉ cho cán bộ viên chức ngành văn hóa nghệ thuật; xuất bản 18 số tạp chí và công tác đào tạo tiến sĩ.

Với phương châm: Trách nhiệm – Chất lượng – Tiến độ , tập thể lãnh đạo Viện cùng toàn thể viên chức, người lao động của Viện đã hoàn thành nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa chủ động hoàn thành công việc theo chức năng nhiệm vụ của mình và các nhiệm vụ do cấp trên giao phó.

(Bài Tuyên truyền Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

None

Nguyễn Văn Dương

Tin liên quan

Tin mới nhất