118 đơn vị trên cả nước đủ năng lực xét nghiệm Covid-19

Tính đến nay trên toàn quốc đã có 118 phòng xét nghiệm đủ năng lực xét nghiệm, trong đó có 66 phòng đủ khả năng xét nghiệm khẳng định.

Trước diễn biến phức tạp dịch Covid-19, Bộ Y tế vừa đề nghị giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố triển khai rà soát năng lực xét nghiệm. Các nguồn lực xét nghiệm tại chỗ cần chuẩn bị bao gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và điều kiện an toàn sinh học cấp II.

118 đơn vị trên cả nước đủ năng lực xét nghiệm Covid-19 - 1

Hiện nay, toàn quốc đã có 118 phòng xét nghiệm đủ năng lực xét nghiệm, trong đó có 66 phòng đủ khả năng xét nghiệm khẳng định.

Đến nay cả nước đã thực hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR được gần 430.000 mẫu, trong đó xác định 420 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, các đơn vị đầu tư nâng cấp phòng xét nghiệm và phương tiện, thiết bị, sinh phẩm trong trường hợp cần thiết để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

Để tăng cường công tác xét nghiệm nhằm đối phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Viện trưởng các viện trên chỉ đạo các Nhóm hỗ trợ công tác xét nghiệm dịch bệnh COVID-19; Tiếp tục việc đánh giá và công nhận năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 cho các phòng xét nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực các đơn vị thực hiện xét nghiệm COVID-19 trong khu vực theo phân vùng quản lý.

Chỉ đạo các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các cơ sở có phòng xét nghiệm đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và an toàn sinh học tiếp tục liên lạc với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để được tập huấn, tập huấn lại về kỹ thuật xét nghiệm, hỗ trợ, chia sẻ sinh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 để thực hiện xét nghiệm kịp thời.

Đồng thời, liên hệ đề nghị các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để được đánh giá, xác nhận năng lực phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 trong trường hợp cần thiết; Chủ động phối hợp với các các đơn vị, địa phương khác trong việc thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Chủ động mua sắm các vật tư, sinh phẩm chẩn đoán virus SARS-CoV-2 bảo đảm đủ đáp ứng nhu cầu xét nghiệm trong giai đoạn có ca lây nhiễm trong cộng đồng; Thực hiện xét nghiệm khẳng định theo phân công; Hỗ trợ, chia sẻ sinh phẩm xét nghiệm virus SAR-CoV-2 cho các phòng xét nghiệm đủ năng lực để sẵn sàng xét nghiệm trong trường hợp cần thiết.

(T/h) None

Tin liên quan

Tin mới nhất