Bài đố vui IQ nhận biết từ đúng chính tả qua 10 câu trắc nghiệm cho trẻ từ 12-17 tuổi

Trẻ bước vào cấp 2 đã có sự nâng cao hơn trong chương trình học ngữ văn. Hãy thử làm bài trắc nghiệm IQ sau để kiểm tra xem, bé có nắm vững ngữ pháp chính tả không nhé!

Kiều Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giao lưu, tiếp biến lý luận phê bình văn nghệ nước ngoài

Giao lưu, tiếp biến lý luận phê bình văn nghệ nước ngoài

Với quyền năng và thiên chức đặc biệt, lý luận phê bình văn học nghệ thuật có thể thoát ra mọi giới hạn gò bó, tham gia giao lưu, tiếp biến vào đời sống văn nghệ các nước một cách tích cực và chủ động. Giới hạn của lý luận phê bình văn học, nghệ thuật đều do con người mà ra. Giao lưu, tiếp nhận văn học, nghệ thuật nói chung, lý luận phê bình nói riêng như thế nào là phù hợp v