Truyện cổ tích: Nợ như chúa Chổm

Giải thích câu thành ngữ "Nợ như chúa Chổm", nói về việc ai đó mắc nợ quá nhiều không thể trả.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất