Truyện cổ tích: Sự tích Ông Năm Chèo

Khi nghĩa quân rút lui nhưng vì lúa dày quá thuyền chống không đi, ông Năm Chèo xuất hiện làm lúa rạp một luồng cho thuyền theo đó mà chống.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất