Đặc sản như "thần dược", trồng cho thu hoạch nhanh, gần nửa triệu đồng/kg

Thời gian trồng ngắn, cho thu hoạch nhanh, nhiều người tìm mua đặc sản này vì tốt cho sức khỏe.

NGHI DUNG (tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất