Tỉnh cuối cùng ở nước ta có thành phố, kinh tế thế nào?

Tỉnh này đang có những bước phát triển kinh tế nhanh, thu nhập đầu người tăng liên tục trong những năm qua.

NGHI DUNG (tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất