Tỉnh nào ở Việt Nam không có núi, rừng, biển, nằm trong top đầu thu hút đầu tư nước ngoài?

Tỉnh này không có núi, rừng, biển song trong những năm qua thu hút đầu tư nước ngoài rất lớn.

NGHI DUNG (tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất