Tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 26

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình tổ chức “Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 26 năm 2024” (Liên hoan) tại Ninh Bình với đề tài "Văn hóa đồng bằng sông Hồng - Nơi hội tụ và phát triển".

Khu vực Đồng bằng sông Hồng là vùng đất địa linh, nhân kiệt, nơi hội tụ truyền thống lịch sử văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng; nơi lưu giữ, bảo tồn, phát huy giá trị của vô vàn di sản văn hoá vật thể, phi vật thể quý giá có sức lan tỏa lớn ở trong nước và quốc tế.

Các giá trị văn hóa trong khu vực đã và đang tạo thành sức mạnh nội sinh to lớn của vùng; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức sáng tạo, tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh của nhân dân trong vùng, trong đó có các nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 26 - 1

Tác phẩm "Lễ hội đền Lộng Khê" của tác giả Nguyễn Viết Rừng (Hải Phòng) đạt giải nhất Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 25 năm 2023. Ảnh: Tạp chí Nhiếp ảnh Đời sống

Với đề tài "Văn hóa đồng bằng sông Hồng - Nơi hội tụ và phát triển", Liên hoan khuyến khích các tác giả đổi mới tư duy nghệ thuật, mở rộng đề tài, chủ đề, biên độ sáng tạo, nội dung phản ánh khát vọng vươn lên trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội, lao động sản xuất trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, như: đề tài về công nhân; xây dựng nông thôn mới; quy hoạch, phát triển đô thị; bảo vệ môi trường; của vùng đất, con người khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Tác phẩm dự liên hoan là các tác phẩm thuộc thể loại nhiếp ảnh: Phong cảnh, văn hóa, di sản vật thể, phi vật thể… phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trong khu vực đồng bằng sông Hồng; những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế; những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh vẻ đẹp các làng nghề, danh lam thắng cảnh, những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 26 - 2

Các đại biểu tham quan triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 25 năm 2023.

Đối tượng tham dự Liên hoan là các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp sinh sống và làm việc trong khu vực Đồng bằng Sông Hồng.

Ảnh dự Liên hoan phải được chụp trong khu vực đồng bằng sông Hồng là ảnh màu hoặc đen trắng dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg. Kích thước chiều dài nhất của ảnh tối thiểu là 3000 px, dung lượng không quá 6Mb.

Ban Tổ chức sẽ trao 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 6 giải Khuyến khích.

Những tác phẩm đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, giải Khuyến khích được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm; các tác phẩm đạt giải và triển lãm được đưa vào xét hỗ trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì mỗi tác phẩm đạt giải hoặc triển lãm được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội.

Ban Tổ chức nhận ảnh trên website từ ngày phát động đến ngày 15/9/2024, tác giả gửi trực tiếp tại website: www.Lienhoananhkhuvuc.vn.

Thời gian khai mạc triển lãm dự kiến vào tháng 11/2024.

Nguyễn Hoàng Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quan điểm về văn hóa, con người trong sự phát triển của xã hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quan điểm về văn hóa, con người trong sự phát triển của xã hội

LTS: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vĩnh biệt chúng ta, để lại niềm tiếc thương và những tình cảm đặc biệt của toàn Đảng, toàn Dân và toàn quân, của bạn bè quốc tế và của giới văn hóa, văn học nghệ thuật nước nhà. Những quan điểm và sự quan tâm chỉ đạo về phát huy giá trị văn hoá dân tộc, về phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới trước những yêu cầu mới của