"Hoạt động xuất bản phải trở thành một binh chủng đặc biệt"

Sáng 28/9/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển”. Đây là một hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022).

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

"Hoạt động xuất bản phải trở thành một binh chủng đặc biệt" - 1

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các tổ chức Hội, lãnh đạo các cơ sở đào tạo; đại diện lãnh đạo các cơ quan chủ quản nhà xuất bản, lãnh đạo các nhà xuất bản, các công ty in, phát hành sách cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách.

"Hoạt động xuất bản phải trở thành một binh chủng đặc biệt" - 2

Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển”

Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, với sự tham gia nhiệt tình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân các nhà khoa học, những người đang hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, Ban tổ chức đã nhận được hơn 70 bài tham luận có chất lượng, đề cập nhiều vấn đề ở các khía cạnh khác nhau. Đây là những vấn đề mà những nhà quản lý, những người trực tiếp làm công tác xuất bản, in và phát hành và bạn đọc quan tâm.

"Hoạt động xuất bản phải trở thành một binh chủng đặc biệt" - 3

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo bao gồm hai phiên nội dung, tương ứng với hai chủ đề lớn: “Ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam - Hành trình 70 năm” và “Ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam - Tầm nhìn và định hướng phát triển”.

Tại Hội thảo, Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam đã tổng kết hoạt động, đồng thời nêu phương hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển ngành xuất bản, in và phát hành. “Kế thừa thành tựu 70 năm qua, chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi, đưa ngành xuất bản Việt Nam ngày càng lớn mạnh” – Ông Nguyễn Nguyên khẳng định.

"Hoạt động xuất bản phải trở thành một binh chủng đặc biệt" - 4

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, những người làm xuất bản, in và phát hành sách đã cung cấp nhiều luận chứng, luận cứ khoa học, với những phân tích, trao đổi sâu sắc về quá trình hình thành, phát triển và những dấu mốc quan trọng của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam trong 70 năm qua; làm rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách, những đóng góp của Ngành đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đồng thời tập trung phân tích những vấn đề đang đặt ra trong hoạt động xuất bản, in và phát hành sách ở Việt Nam hiện nay, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển xuất bản, in và phát hành sách trong thời gian tới, góp phần thực hiện mục tiêu: “Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hoá” theo tinh thần văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

"Hoạt động xuất bản phải trở thành một binh chủng đặc biệt" - 5

Các đại biểu lắng nghe các tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý kiến tâm huyết, làm việc khoa học của các chuyên gia, nhà quản lý, người làm xuất bản được thể hiện sâu sắc qua các tham luận, đồng thời yêu cầu các cơ quan tham mưu, cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, những người làm công tác xuất bản, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo nhà xuất bản tiếp thu tinh thần Hội thảo, đổi mới tư duy, có giải pháp triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, đồng thời giải quyết những vấn đề chiến lược của Ngành.

"Hoạt động xuất bản phải trở thành một binh chủng đặc biệt" - 6

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham dự Triển lãm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản.

Bên cạnh đó, cần có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ quản và cơ quan lãnh đạo, quản lý trong việc chỉ đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ và tạo cơ chế thông thoáng cho hoạt động xuất bản để Ngành thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh lưu giữ, truyền bá tri thức và triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, hoạt động xuất bản phải trở thành công cụ đắc lực, một binh chủng đặc biệt trong việc đấu tranh, phản biện, cung cấp thông tin, tri thức định hướng dư luận xã hội, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; bảo vệ, củng cố và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống các tư tưởng, luận điệu sai trái, thù địch, phản động; loại bỏ những phong tục, tập quán, lối sống lỗi thời, lạc hậu, không lành mạnh; xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần tích cực vào những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới.

"Hoạt động xuất bản phải trở thành một binh chủng đặc biệt" - 7

Các đại biểu đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham dự Triển lãm Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản.

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ năm: Duy nhất 1 giải A nằm trong mảng Sách khoa học xã hội và nhân văn

Giải thưởng Sách Quốc gia: Một sự kiện văn hoá nổi bật có sức lan tỏa mạnh mẽ

Danh sách đề cử Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ năm

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đố vui IQ tiếng Việt cho bé: Ghép các tiếng để tạo thành từ có nghĩa

Đố vui IQ tiếng Việt cho bé: Ghép các tiếng để tạo thành từ có nghĩa

Trong chương trình học tiếng Việt, trẻ sẽ được học kiến thức về từ đơn và từ ghép. Bài đố vui dưới đây là thử thách dành cho bé để kiểm tra kiến thức về từ ghép mà trẻ đã được học ở trường. Hãy dùng sự nhạy bén và cẩn trọng của mình để ghép các tiếng lại với nhau, và tạo thành từ có nghĩa đúng bé nhé!

Đấu giá tranh họa sĩ Đặng Xuân Hòa tại Bonham, Hongkong

Đấu giá tranh họa sĩ Đặng Xuân Hòa tại Bonham, Hongkong

Đặng Xuân Hòa bắt đầu hoạt động nghệ thuật trưởng thành từ những năm 1980 và sang thập niên 1990 đã dần khẳng định được vị thế của mình trong giới hội họa Việt Nam. Nhóm họa sĩ trẻ lên như diều gặp gió lúc bấy giờ gồm Đặng Xuân Hòa, Hồng Việt Dũng, Hà Trí Hiếu, Trần Lương, Phạm Quang Vinh…, nhà thơ Dương Tường đặt tên “The gang of live” cho nhóm gặp thiên thời. Đặng Xuân