Tiếp tục phát triển, hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về văn học nghệ thuật

Chiều 1/3, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Toạ đàm khoa học với chủ đề: “Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn học, nghệ thuật 80 năm qua”. Đây là cuộc tọa đàm chuyên sâu bàn về sự kế thừa, phát triển của văn học, nghệ thuật nước ta trong 80 năm qua trên cơ sở những luận điểm gốc, cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943).

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ đồng chủ trì toạ đàm.

Tiếp tục phát triển, hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về văn học nghệ thuật - 1

Các đại biểu chủ trì toạ đàm. Ảnh: Huyền Thương

Phát biểu khai mạc toạ đàm, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho biết, toạ đàm tập trung nghiên cứu, trao đổi về Đề cương về văn hoá Việt Nam năm 1943 với phạm vi vấn đề bao gồm các tư tưởng, học thuật, nghệ thuật, từ đó tập trung làm rõ sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn học, nghệ thuật trong suốt 80 năm qua.

Tiếp tục phát triển, hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về văn học nghệ thuật - 2

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu khai mạc toạ đàm. Ảnh: Huyền Thương

Tọa đàm đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, xuất phát từ đời sống lý luận, phê bình và thực tiễn phát triển văn học, nghệ thuật nước nhà để đánh giá, làm sáng rõ quan điểm cơ bản về văn hóa, văn nghệ và giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, lâu bền của Đề cương về văn hóa Việt Nam; làm rõ quá trình kế thừa, vận dụng và phát triển những nội dung quan trọng của Đề cương trong việc xây dựng và phát triển tư duy lý luận văn nghệ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; tập trung phân tích sâu sắc quá trình vận dụng, sáng tạo và phát triển của đường lối văn nghệ thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Tiếp tục phát triển, hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về văn học nghệ thuật - 3

Quang cảnh toạ đàm. Ảnh: Huyền Thương

Truyền tải tinh thần văn hoá cứu quốc thành tinh thần văn hoá kiến quốc

Phát biểu tại toạ đàm, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, với tất cả trách nhiệm và sự trung thực, cầu thị, đối chiếu với 3 nguyên tắc “Dân tộc”, “Khoa học”, “Đại chúng” của Đề cương về văn hóa Việt Nam, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận rằng: Những thành tựu đạt được trong lĩnh vực văn hóa - văn học nghệ thuật trong những năm gần đây còn chưa thực sự tương xứng với những kỳ tích của dân tộc, chưa đáp ứng được yêu cầu và sự kỳ vọng của nhân dân, của Đảng và Nhà nước. Biểu hiện bằng sự vắng bóng những công trình, những tác phẩm có tầm vóc, được công chúng trong và ngoài nước ghi nhận, đánh giá cao; sự lúng túng, sa sút nghiêm trọng của nhiều loại hình nghệ thuật dân gian và bác học.

Tiếp tục phát triển, hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về văn học nghệ thuật - 4

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu. Ảnh: Huyền Thương

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho rằng, có thể tháo gỡ những hạn chế đó bằng những chương trình hướng tới những đối tượng cụ thể. Trong đó, cần tập trung phấn đấu có thêm nhiều tài năng lớn với khát vọng cho ra đời những công trình văn hoá, tác phẩm văn nghệ tầm cỡ, để đời thuộc các loại hình, phản ánh sâu sắc hiện thực đổi mới đất nước, có ý nghĩa và hiệu quả bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội, bảo tồn, phát huy những giá trị đặc sắc, bền vững của văn hoá Việt Nam, hội nhập quốc tế sâu rộng.

PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khẳng định, Đề cương về văn hoá Việt Nam năm 1943 có sức sống đến tận ngày hôm nay, giúp khai sáng, thức tỉnh, tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, đây là cuộc cách mạng đầu tiên về văn hoá.

Tiếp tục phát triển, hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về văn học nghệ thuật - 5

PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu. Ảnh: Huyền Thương

Theo PGS. TS Bùi Hoài Sơn, trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đã thành công trong đổi mới về chính trị, kinh tế nhưng toàn bộ sự đổi mới đó truyền tải sang văn hoá chưa được bao nhiêu. So với những thành tích trong kinh tế, chính trị, văn hoá của chúng ta có rất nhiều điều cần phải làm, chúng ta cần có một cuộc đổi mới về văn hoá.

“Việc đổi mới này cần được thực hiện bằng sự thay đổi tư duy về quản lý và phát triển văn hoá. Cần phải truyền tải tinh thần văn hoá cứu quốc thành tinh thần văn hoá kiến quốc, khai thông mọi nguồn lực để phát triển văn hoá, chú trọng đến nhu cầu văn hoá của người dân, đặc biệt là quyền văn hoá của người dân, lấy quyền văn hoá của người dân làm trung tâm cho mọi chiến lược, kế hoạch, cách thức quản lý văn hoá, đó là vấn đề then chốt”, PGS. TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Tiếp tục phát triển, hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về văn học nghệ thuật

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết: “Hiện nay Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng chương trình tổng thể về văn hóa Việt Nam trong năm nay. Sau khi dự các hội nghị liên quan đến kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam cho thấy vấn đề này cần được chuẩn bị kỹ càng hơn để chúng ta có một chương trình tổng thể chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam”.

Tiếp tục phát triển, hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về văn học nghệ thuật - 6

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Huyền Thương

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, nhiều đại biểu mới chỉ đề cập đến văn hóa mà chưa nói đến con người, văn hóa và con người phải luôn hòa quyện với nhau, văn hóa được tạo ra từ con người và chính văn hóa lại đúc kết nên những con người có văn hóa và con người phát triển.

“Đây là một bài học, một vấn đề về mặt lý luận mà chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu. Tôi muốn nhấn mạnh đến vấn đề con người là trung tâm tạo ra văn hoá và văn hoá cũng tạo nên những cốt cách và sinh ra những con người có văn hoá”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tiếp tục phát triển, hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về văn học nghệ thuật - 7

Toạ đàm bàn về sự kế thừa, phát triển của văn học, nghệ thuật nước ta trong 80 năm qua, trên cơ sở những luận điểm gốc, cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Bày tỏ sự phấn khởi khi lắng nghe những ý kiến tham luận tại tọa đàm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng các ý kiến đã góp phần làm sáng tỏ sự phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về văn hóa, văn nghệ trong 80 năm qua. Đó là thành công tốt đẹp của cuộc tọa đàm khoa học quan trọng này.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục tham gia tích cực, phát huy tâm huyết, trí tuệ trong quá trình tổng kết, đóng góp, tham mưu, tư vấn giúp Đảng tổng kết toàn diện, sâu sắc Nghị quyết. Từ đó đề ra những quyết sách phù hợp, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ lĩnh vực văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Tiếp tục phát triển, hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về văn học nghệ thuật - 8

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận toạ đàm.

“Giá trị lớn lao và sức sống bền vững của Đề cương về văn hóa Việt Nam đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu. Một trong những bài học quan trọng hàng đầu là sự kiên định với những vấn đề nền tảng, có tính nguyên tắc, đồng thời không ngừng tìm tòi, đổi mới, sáng tạo để tiếp tục phát triển, hoàn thiện tư duy lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Kết quả tọa đàm sẽ là luận cứ khoa học góp phần làm sáng tỏ sự phát triển tư duy lý luận của Đảng và Nhà nước xây dựng chiến lược đưa đường lối của Đảng vào đời sống, quảng bá ngày càng sâu rộng văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, thúc đẩy nền văn hóa, nghệ thuật nước ta phát triển mạnh mẽ, giàu giá trị nhân văn và giá trị thẩm mỹ, xứng đáng với tầm vóc dân tộc và thời đại.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất