Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du miền núi Bắc Bộ

Ngày 15/4/2024, tại Hội trường Quân khu 2 (tỉnh Phú Thọ), Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam  và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức cuộc gặp mặt của Ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du miền núi Bắc Bộ.

Trước cuộc gặp mặt, các đại biểu đã tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo và chủ trì cuộc gặp mặt. Tham gia chủ trì còn có các đồng chí: Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Thanh Lâm – Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông; Trung tướng Phạm Đức Duyên – Chính ủy Quân khu 2; Phùng Khánh Tài – Phó Bí thư Thường trực tỉnh Phú Thọ; Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Phạm Minh Tuấn – Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; Tham dự cuộc gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Tỉnh ủy Phú Thọ; Quân khu 2; Bộ Thông tin và truyền thông; Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam; Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo một số tỉnh thuộc khu vực Trung du miền núi phía Bắc; Các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật trung du miền núi Bắc Bộ.

Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật  khu vực trung du miền núi Bắc Bộ - 1

Toàn cảnh cuộc gặp mặt giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và  các cơ quan báo chí - xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã nghe phát biểu của Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ thông tin một số kết quả về tình hình công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động sôi nổi, thiết thực hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Cũng tại cuộc gặp mặt, có 13 tham luận của các đại biểu là quản lý báo chí, quản lý xuất bản và quản lý VHNT. Có 7 tham luận được trình bày trực tiếp là: “Báo Hòa Bình với công tác thông tin tuyên truyền bảo tồn và phát huy các giá trị địa phương” do Phó tổng biên tập Bùi Văn Tưởng trình bày; “Công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương – kinh nghiệm của báo Bắc Giang” do Phó tổng biên tập Cao Minh Ngọc trình bày; “Một số kinh nghiệm phát triển VHNT từ thực tiễn tại Quảng Ninh” do Chủ tịch Hội Đào Huy Toàn trình bày; “Hội VHNT Thái Nguyên với việc phát triển các Hội cấp huyện và chuyển đổi số” do Chủ tịch Hội Nguyễn Thúy Quỳnh trình bày; “Các nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên với việc xuất bản các  xuất bản phẩm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Thái Nguyên với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của các tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ” do Giám đốc Nguyễn Quốc Tuấn trình bày; “Vai trò của thông tin, tuyên truyền trên báo chí, với việc bảo tồn, phát huy văn hóa và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” do Giám đốc Đài Bùi Đình Chung trình bày. Các ý kiến tham luận đầy tâm huyết, trách nhiệm của các lãnh đạo cơ quan, báo chí, xuất bản, VHNT được ghi nhận đánh giá cao tại cuộc họp mặt.

Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật  khu vực trung du miền núi Bắc Bộ - 2

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận cuộc gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết:  Thời gian qua, các cơ quan báo chí, xuất bản, VHNT khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ đã thông tin, tuyên truyền, lan tỏa sâu sắc, nổi bật các sự kiện chính trị quan trọng của  đất nước, của địa phương. Đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm báo, làm xuất bản trong khu vực đã sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng, bám sát hơi thở cuộc sống, gắn với văn hóa bản địa; Thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa ý Đảng, lòng dân, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản, các Hội VHNT khu vực trung du miền núi tiếp tục nhận thức, quán triệt sâu sắc vị trí của công tác báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật; Tích cực triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư, Quốc hội và các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ; Đặc biệt chú trọng việc thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ – TW ngày 10/2/2022 của Bộ chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến hết năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đồng thời, quan tâm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của mỗi địa phương, vùng miền, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Các cấp ủy và chính quyền địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn và hành động quyết liệt, cụ thể hơn để đầu tư cho báo chí, xuất bản, văn hóa, VHNT; Quan tâm đến công tác quy hoạch, phát triển báo chí, xuất bản, văn hóa, VHNT của khu vực, gắn với giữ gìn và phát huy văn hóa bản địa; có cơ chế, môi trường thúc đẩy và phát huy các tài năng văn học của địa phương, đồng thời chú trọng chăm lo đời sống của văn nghệ sĩ, người làm báo, làm xuất bản. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Báo chí, xuất bản và VHNT – 3 lĩnh vực này quan hệ mật thiết, gắn kết với nhau. Mục đích của những người làm công tác này là luôn lắng nghe cơ sở và phúc đáp cơ sở, trả lời kịp thời những câu hỏi, những trăn trở mà thực tế cuộc sống đang đặt ra. Bởi vậy, văn nghệ sĩ, báo chí xuất bản luôn đóng vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng và văn hóa.

Bên cạnh những thuận lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nêu lên những hạn chế, bất cập đó là số lượng người làm báo ở khu vực trung du miền núi Bắc Bộ còn ít, chưa cập nhật với sự phát triển văn hóa – kinh tế - xã hội, đặc biệt là ở những vùng khó khăn; Chất lượng tác phẩm báo chí, phương thức truyền thông cho đồng bào các dân tộc còn hạn chế; Nhận thức về báo chí, xuất bản, VHNT của đồng bào các dân tộc chưa cao. Đầu tư cho văn hóa, nhất là văn hóa dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế, chưa có sự đồng bộ, thiếu chiều sâu, bền vững. Vai trò phản biện xã hội của các hội VHNT, đội ngũ văn nghệ sĩ chưa được phát huy đúng mức.

Phương thức tuyên truyền cần đổi mới, sáng tạo, phù hợp với các tầng lớp nhân dân; chú trọng đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số .

Đặc biệt, đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quan tâm, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá của mỗi địa phương, vùng miền.

Các cấp uỷ và chính quyền địa phương cũng cần nhận thức sâu sắc hơn và hành động quyết liệt, cụ thể hơn để đầu tư cho báo chí, xuất bản, văn hoá, VHNT; thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác công tác quy hoạch, phát triển báo chí, xuất bản, văn hoá, VHNT của khu vực gắn với gìn giữ và phát huy văn hoá bản địa; có cơ chế, môi trường thúc đẩy và phát huy tài năng VHNT của địa phương. Đồng thời chú trọng chăm lo đời sống của văn nghệ sĩ, người làm báo, người làm xuất bản.

Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật  khu vực trung du miền núi Bắc Bộ - 3

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng vào buổi sáng cùng ngày trong khuôn khổ cuộc gặp mặt. Ảnh Phương Thanh

Đối với đội ngũ những người làm báo, xuất bản, văn nghệ sĩ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cần cho ra đời những tác phẩm báo chí, VHNT thể hiện tinh thần tìm tòi, tính nhân văn, góp phần làm đậm đà hơn nữa bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Trong tuyên truyền các sự kiện quan trọng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản, VHNT tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và dân tộc mà trước mắt là Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và sắp tới là tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất.

Đức Dũng

Tin liên quan

Tin mới nhất