Hải Phòng phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 3, năm 2020-2021

(Arttimes) - Sáng 14-01, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật – cơ quan Thường trực Hội thi, tổ chức Hội nghị phát động và hướng dẫn quy trình, thủ tục tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2020 - 2021 tới các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tại Lễ phát động Hội thi, Tiến sĩ Phạm Hữu Thư, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố đã công bố Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND thành phố về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 3, năm 2020 – 2021; Quyết định số 3773/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND thành phố về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 3, năm 2020 – 2021. Hải Phòng phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 3, năm 2020-2021 - 1 Tiến sĩ Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật thành phố phát biểu tại Lễ phát động Hội thi Phát biểu tại Lễ phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 3, năm 2020 – 2021, Tiến sĩ Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật thành phố nhấn mạnh: Hội thi nhằm động viên, khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy phong trào thi đua nghiên cứu trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào lĩnh vực sản xuất và đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Hội thi lựa chọn các giải pháp kỹ thuật xuất sắc tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17. Lĩnh vực dự thi của Hội thi lần này bao gồm tất cả các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học kỹ thuật phục vụ sản suất, đời sống, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hải Phòng, không phận biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các công trình, giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại Hải Phòng từ trước đến nay đều có quyền tham dự Hội thi. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi dựa trên 3 tiêu chí; Tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam; Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam  và Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật – xã hội. None

Anh Thư

Tin liên quan

Tin mới nhất