Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu vui tươi, an toàn, đầm ấm cho trẻ em Thủ đô

Căn cứ Công văn số 3037/LĐTBXH-TE ngày 09/8/2022 ủa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022, nhằm thực hiện hiệu quả và đồng bộ các hoạt động cao điểm trong dịp Tết Trung thu vui tươi, an toàn, đầm ấm, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn Thành phố.

Kế hoạch đưa ra nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình có liên quan đến trẻ em nhằm thu hút trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí để trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Đồng thời, tăng cường, đa dạng hóa công tác truyền thông, vận động, huy động nguồn lực của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu vui tươi, an toàn, đầm ấm cho trẻ em Thủ đô - 1

Kế hoạch yêu cầu 100% Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đảm bảo mọi trẻ em sống trên địa bàn Thành phố được vui Tết Trung thu, ưu tiên quan tâm tới các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, trẻ em vùng dân tộc, miền núi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID – 19.

Đặc biệt, tập trung tuyên truyền chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn ở cấp Thành phố với tên gọi “Đêm hội Trăng rằm 2022” dự kiến vào 20h, ngày 9/9/2022 (tức ngày 14/8/2022 Âm lịch) tại huyên Thanh Oai. Ở cấp huyện, cấp xã, xây dựng Kế hoạch và tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em từ ngàu 01/9 đến ngày 10/9 phù hợp với tình hình thức tế của địa phương.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em bằng việc tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong các gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc, miền núi, trẻ em sống tại các Trung tâm, Làng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đồng thời tích cực triển khai một số các hoạt động thiết thực khác như: Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội; Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí; Huy động nguồn lực xã hội; Hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu vui tươi, an toàn, đầm ấm cho trẻ em Thủ đô - 2

Kế hoạch cũng chỉ định các tổ chức thực hiện, trong đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Các đơn vị có liên quan cùng phối hợp thực hiện Kế hoạch gồm có: Sở Y tế; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công thương; Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội; Công an thành phố Hà Nội; Các cơ quan báo chí; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;…

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất