Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa “Tìm hiểu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 trong hệ thống Kho bạc Nhà nước”

“Xây dựng Kho bạc Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới đồng bộ cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ quản lý quỹ ngân sách Nhà nước, ngân quỹ Nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn cho ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt chức năng tổng kế toán Nhà nước; kiện toàn bộ máy tổ chức gắn với tăng cường ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, có sự kết nối, liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu khác của ngành tài chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”. Đây là mục tiêu của Chính Phủ về xây dựng chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước theo Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030”.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện quyết đinh số 455/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Quyết định số 6699/QĐ-KBNN ngày 26/12/2022 về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi tìm hiểu “Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 trong hệ thống KBNN”.

Ngày 12/4/2023, KBNN đã tổ chức Lễ phát động và triển khai cuộc thi đến tất cả cán bộ công chức và người lao động trong hệ thống KBNN theo hình thức trực tuyến kết nối với 63 điểm cầu KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cuộc thi tìm hiểu “Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 trong hệ thống KBNN” được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thế hệ tương lai của đất nước trong hệ thống KBNN nói riêng, và của công chức, viên chức, người lao động nói chung hiểu đúng, nói đúng và làm đúng theo các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, các nhiệm vụ, đề án triển khai Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; Bên cạnh đó nhằm khơi dậy và phát huy sức sáng tạo, ý chí, tình yêu Ngành, yêu nghề và khát vọng phát triển ngành Kho bạc, phát triển đất nước của mỗi cán bộ công chức trong hệ thống KBNN.

Bên cạnh đó, cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 đến các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đến người dân để tạo sự lan tỏa, đồng thuận, ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược của toàn hệ thống.

Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa “Tìm hiểu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 trong hệ thống Kho bạc Nhà nước” - 1

Đồng chí Nguyễn Đức Uyên - Phó Giám đốc KBNN Thanh Hóa, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi chủ trì họp Ban tổ chức triển khai nhiệm vụ.

Ngay sau khi Ban tổ chức ban hành thể lệ cuộc thi, cùng với cả hệ thống KBNN trong cả nước, Đảng ủy - Lãnh đạo KBNN Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo và khẩn trương bắt tay vào việc triển khai tổ chức cuộc thi trong toàn tỉnh.  Ngày 29/3/2023 Giám đốc KBNN Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-KBTH về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi “Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030” của KBNN Thanh Hóa;

Ban tổ chức cuộc thi tại KBNN Thanh Hóa đã ban hành các văn bản, đồng thời yêu cầu cán bộ công chức, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí có trình độ, hiểu biết và kinh nghiệm để tư vấn, định hướng cho cán bộ tham gia viết bài thi để đạt chất lượng cao nhất. Giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên phát động và triển khai cuộc thi tới toàn thể đoàn viên, thanh niên (là đối tượng bắt buộc tham dự cuộc thi) và cán bộ công chức của KBNN Thanh Hóa, động viên, khuyến khích tới tất cả cán bộ công chức không phải là đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa “Tìm hiểu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 trong hệ thống Kho bạc Nhà nước” - 2

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Giám đốc KBNN Thanh Hóa dự buổi sinh hoạt chuyên đề do Đoàn thanh niên tổ chức để triển khai và phát động cuộc thi

Ngay sau khi cuộc thi được phát động, với tinh thần xung kích, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên KBNN Thanh Hóa đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: “Đoàn viên thanh niên Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa tìm hiểu Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030”, dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc KBNN Thanh Hóa, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn thanh niên KBNN Thanh Hóa.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Lê Thị Thủy - Bí thư Đoàn thanh niên KBNN Thanh Hóa đã trình bày sơ lược sự hình thành và phát triển của hệ thống KBNN và KBNN Thanh Hóa, trình bày kế hoạch phát động triển khai cuộc thi đến tất cả đoàn viên thanh niên của KBNN Thanh Hóa. Ban chấp hành Chi đoàn đã phân công đoàn viên tại các phòng nghiệp vụ và các đơn vị nghiên cứu tài liệu liên quan đến cuộc thi, phổ biến tuyến truyền, tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên và cán bộ công chức tham gia cuộc thi.

Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa “Tìm hiểu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 trong hệ thống Kho bạc Nhà nước” - 3

         Đồng chí Lê Thị Thủy - Bí thư Đoàn Thanh niên KBNN Thanh Hóa chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề

Theo chia sẻ của đồng chí Lê Thị Thủy - Bí thư Đoàn Thanh niên KBNN Thanh Hóa cho biết: Đảng ủy - Ban Lãnh đạo KBNN Thanh Hóa đã luôn quan tâm sát sao với cuộc thi, theo đó, đã động viên và quán triệt ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc thi. Sự động viên, khích lệ tinh thần của Ban Lãnh đạo KBNN Thanh Hóa đã tạo động lực để toàn thể công chức, đặc biệt là đội ngũ đoàn viên, thanh niên đơn vị tập trung nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp trong thực thi Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa “Tìm hiểu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 trong hệ thống Kho bạc Nhà nước” - 4

Ban tổ chức thực hiện chấm chọn các bài thi xuất sắc

Theo ông Nguyễn Đức Uyên - Phó Giám đốc KBNN Thanh Hóa, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi KBNN Thanh Hóa cho biết: chỉ hơn 1 tháng sau khi cuộc thi được phát động, tính đến thời điểm hiện tại đã có 328 công chức và người lao động công tác tại 5 phòng và 25 KBNN trực thuộc KBNN Thanh Hóa tham gia cuộc thi. Trong đó, có 138 đoàn viên tham gia viết bài, đạt tỷ lệ 100% đối tượng bắt buộc.

Đáng chú ý, còn có 190 công chức là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, lãnh đạo KBNN cấp huyện và công chức, người lao động tại các đơn vị tự nguyện tham gia cuộc thi; Nhìn chung các bài dự thi được đầu tư công phu về nội dung, hình thức, hình ảnh minh hoạ… thể hiện sự nghiêm túc và tích cực của cán bộ, đoàn viên trong việc tham gia cuộc thi. Rất nhiều công chức sắp nghỉ chế độ, nhiều cán bộ mới vào ngành nhưng đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để tìm hiểu tài liệu, trao đổi thông tin và tham khảo ý kiến của các cán bộ trong ngành để viết bài dự thi và đầu tư thiết kế mô phỏng, in ấn màu.

Với tâm lý háo hức, phấn khởi và có phần hồi hộp vì lần đầu tiên được tham gia một cuộc thi lớn của Ngành, đoàn viên coi đây là diễn đàn để công chức trẻ được nói lên tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến và ý tưởng sáng tạo để xây dựng hệ thống KBNN ngày càng hiện đại và phát triển, hướng tới mục tiêu Kho bạc số vào năm 2030.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy - Ban lãnh đạo KBNN Thanh Hóa, cuộc thi “Tìm hiểu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 trong hệ thống KBNN” của KBNN Thanh Hóa đã được triển khai rộng rãi, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và nhận được sự tham gia tích cực, đầy nghiêm túc của cán bộ công chức và toàn thể đoàn viên thanh niên...

Có thể thấy rằng, cuộc thi là sự trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với cán bộ, công chức thuộc hệ thống KBNN, đặc biệt là với thế hệ trẻ trong ngành. Từ đó góp phần hiểu đúng, nói đúng và làm đúng theo các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và đề án triển khai Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Bùi Quang Vinh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đối tác chiến lược toàn diện, cơ hội lớn cho hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

Đối tác chiến lược toàn diện, cơ hội lớn cho hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong 2 ngày 10 và 11/9/2023 là mốc son về lịch sử trong quan hệ hai nước. Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện (sau 10 năm là đối tác toàn diện) vì hoà bình, hợp tác và phát triển bền vững, hai bên cùng có lợi theo cấu trúc mới để hai quốc gia hoạch định mục tiêu dài hạn mang tầm vóc thời đại. Sự kiện trọng đại nà