Tranh khắc gỗ màu của họa sĩ Trần Giang Nam

Tranh khắc gỗ màu của họa sĩ Trần Giang Nam - 1

Trăng Kim Hỷ, khắc gỗ màu 

Tranh khắc gỗ màu của họa sĩ Trần Giang Nam - 2

Nắng mai 

Tranh khắc gỗ màu của họa sĩ Trần Giang Nam - 3

Sắc điệu tình yêu, bộ tranh nhiều cái, 2016

Tranh khắc gỗ màu của họa sĩ Trần Giang Nam - 4

Giã gạo đêm trăng, 2020

Tin liên quan

Tin mới nhất