Hải Phòng: Phát huy nội lực từ đội ngũ trí thức trong tình hình mới

Sáng ngày 12/4/2024, Thường trực Thành ủy thành phố Hải Phòng gặp gỡ, đối thoại với trí thức khoa học và công nghệ. Tại buổi gặp có PGS. TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ nhiệm Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, các đồng chí lãnh đạo, sở, ban, ngành cùng hơn 300 trí thức đại diện hơn 50.000 trí thức khoa học và công nghệ của thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng: Phát huy nội lực từ đội ngũ trí thức trong tình hình mới - 1

Quang cảnh buổi đối thoại.

Tại cuộc đối thoại, các ý kiến của đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ chủ yếu tập trung vào các nhóm vấn đề như: Thành phố nghiên cứu rà soát, đánh giá lại, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, đổi mới chủ trương, cơ chế chính sách bảo đảm toàn diện, đồng bộ, công bằng, hiệu quả về thu hút, tuyển dụng, sử dụng, trọng dụng, tôn vinh, đãi ngộ, đào tạo, phát triển, tạo điều kiện để trí thức có tài năng, chất lượng cao trong và ngoài thành phố cống hiến cho thành phố, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị. Sớm nghiên cứu, ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù về thu nhập cho các chuyên gia, các nhà khoa học và các điều kiện khác nhằm thu hút trí thức khoa học và công nghệ chất lượng cao về làm việc tại thành phố theo tinh thần Nghị quyết 35 năm 2023 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hải Phòng.

Thành phố sớm ban hành “Quy chế xét chọn, biểu dương, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”; cần có cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ trí thức trên địa bàn thành phố; hỗ trợ kinh phí để trí thức tại các viện, trường, tổ chức khoa học và công nghệ của thành phố học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là ở trình độ Tiến sĩ...

Các đề xuất, kiến nghị cơ bản đã được lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương giải đáp, trao đổi, cung cấp thông tin tương đối đầy đủ, rõ ràng và về cơ bản đã xác định được các định hướng, giải pháp để xử lý, cải thiện tình hình, tạo điều kiện cho trí thức yên tâm, phấn khởi nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố nói riêng, đất nước nói chung.

Minh Giáp

Tin liên quan

Tin mới nhất