Khẳng định vai trò của kiến trúc đối với sự phát triển bền vững đất nước

Chào mừng Ngày Kiến trúc Việt Nam 24/7 và hướng tới kỷ niệm 75 năm Hội Kiến trúc sư Việt Nam (1948 - 2023), sáng 22/4, tại Trung tâm Tinh hoa làng nghề Bát Tràng - Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Hội thảo “Vai trò kiến trúc với phát triển bền vững văn hóa - kinh tế - xã hội”.

Hội thảo nhằm nhìn lại những đóng góp của kiến trúc trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, từ đó, phát huy hơn nữa vai trò của kiến trúc trong sự nghiệp phát triển của đất nước.

Khẳng định vai trò của kiến trúc đối với sự phát triển bền vững đất nước - 1

Hội thảo “Vai trò kiến trúc với phát triển bền vững văn hóa - kinh tế - xã hội”. Ảnh: Phạm Hằng 

Dự Hội thảo có: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn; Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương) Trần Thị Phương Lan; Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Dương Trung Quốc; Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Đặng Việt Dũng; Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn…

75 năm viết nên những trang sử vàng truyền thống

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh: Gắn liền với lịch sử dân tộc, nền kiến trúc Việt Nam đã hình thành, từng bước phát triển phù hợp với đặc điểm của từng giai đoạn, thời kỳ phát triển của đất nước và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và tự hào.

Khẳng định vai trò của kiến trúc đối với sự phát triển bền vững đất nước - 2

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Phạm Hằng 

Thứ trưởng nhắc lại sự kiện cách đây 75 năm, vào tháng 4/1948, Hội nghị thành lập Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam được tổ chức và vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư động viên, căn dặn. Việc ra đời Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm và tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ đối với giới kiến trúc sư, khẳng định vai trò, vị trí của kiến trúc sư và của Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam trong cuộc kháng chiến và công cuộc kiến thiết đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi.

“75 năm qua, các thế hệ kiến trúc sư đã nối tiếp nhau viết nên những trang sử vàng truyền thống của Hội. Với sự nỗ lực, cố gắng cao độ của các đồng chí lãnh đạo và hội viên qua các thời kỳ, Hội đã có những bước phát triển vững chắc, không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng hoạt động cả trong nước và hợp tác quốc tế”, Thứ trưởng khẳng định.

Khẳng định vai trò của kiến trúc đối với sự phát triển bền vững đất nước - 3

Hội thảo “Vai trò kiến trúc với phát triển bền vững văn hóa - kinh tế - xã hội” thu hút sự tham gia của đông đảo của các kiến trúc sư, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kiến trúc. Ảnh: Phạm Hằng 

Để phát triển kiến trúc trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Hội Kiến trúc sư Việt Nam quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ như: Nâng cao chất lượng liên kết, phối hợp một cách thực chất giữa các Chi hội cơ sở, các thành viên, hội viên; đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa hơn nữa trong hoạt động để các hoạt động của Hội có sức lan tỏa rộng khắp.

Tiếp tục các hoạt động phản biện, tư vấn chính sách, tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước xây dựng các cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật tới các thành viên, hội viên. Quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác lý luận, phê bình, phản biện kiến trúc…

Khẳng định vai trò của kiến trúc đối với sự phát triển bền vững đất nước

Khẳng định vai trò của kiến trúc đối với sự phát triển bền vững đất nước, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn nhấn mạnh kiến trúc chính là một minh chứng rõ ràng nhất về thời đại - xã hội. Công trình kiến trúc nổi bật sẽ phản ánh khá rõ tình hình kinh tế - xã hội và cả văn hóa - môi trường ở mỗi quốc gia. Vai trò và vị thế kiến trúc ở mỗi quốc gia, mọi chế độ đều có tầm quan trọng đặc biệt, là một phần định lượng khá rõ rệt, làm thước đo phản ánh sự thành công hay thất bại trong xây dựng quốc gia - chế độ đó.

Khẳng định vai trò của kiến trúc đối với sự phát triển bền vững đất nước - 4

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phạm Hằng 

Bàn về mối quan hệ giữa kiến trúc và văn hóa, KTS Hoàng Thúc Hào - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng nền kiến trúc của một quốc gia, hẹp hơn là nền kiến trúc của mỗi tộc người trong quốc gia đó, là bộ phận cấu thành của một nền văn hóa. Những công trình kiến trúc không chỉ là yếu tố làm nên nét đặc trưng của mỗi vùng miền, đồng thời cũng là biểu tượng thiêng liêng và quý giá, là niềm tự hào của dân tộc đã sáng tạo ra công trình ấy.

Theo KTS Hoàng Thúc Hào, thời đại 4.0 đem lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế, hội nhập văn hóa, hợp tác khoa học, công nghệ và lan tỏa kiến trúc, tuy nhiên, luôn đi kèm thách thức. Bản sắc văn hóa và kiến trúc bản địa không thể bị mai một, hòa tan, biến mất. Văn hóa và kiến trúc gắn bó khăng khít với nhau, tạo nên hồn cốt dân tộc. Truyền thống là điểm tựa vững chắc cho văn hóa và kiến trúc trong quá trình tiếp thu những yếu tố mới để thích ứng với thời đại.

Khẳng định vai trò của kiến trúc đối với sự phát triển bền vững đất nước - 5

KTS Hoàng Thúc Hào - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phạm Hằng 

Tham luận tại hội thảo, KTS Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cho biết, những năm gần đây, giao lưu quốc tế được mở rộng, các kiến trúc sư Việt Nam đã có nhiều cơ hội đưa những tác phẩm kiến trúc ra ngoài thế giới, bước đầu đã giành được nhiều giải thưởng có giá trị. Thành công của các kiến trúc sư Việt Nam đã dần khẳng định vị thế của nền kiến trúc Việt Nam.

Theo KTS Trần Ngọc Chính, trước yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước cũng đặt ra cho kiến trúc Việt Nam những yêu cầu mới như: Giữ gìn bản sắc văn hoá, kế thừa, phát huy những giá trị kiến trúc truyền thống; làm rõ và khẳng định những đặc trưng của kiến trúc Việt Nam; hấp thụ và tiếp thu tinh hoa kiến trúc thế giới để bảo đảm sự thống nhất trong đa dạng của sáng tác kiến trúc; đáp ứng các yêu cầu về tiết kiệm năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ và hoà nhập môi trường sinh thái trong xây dựng, tìm ra những kiến trúc phù hợp cho khu vực nông thôn, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, mang lại lợi ích to lớn, lâu dài cho đất nước, cho thế hệ mai sau.

KTS Trần Ngọc Chính nhấn mạnh, để làm được điều này, phải chú trọng công tác nghiên cứu lý luận và phê bình kiến trúc, gắn lý luận với thực tiễn, ứng dụng các công nghệ mới, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiến trúc; tổ chức các hoạt động giao lưu, mở rộng, phát huy các mối quan hệ hợp tác, liên kết nhằm tăng cường xúc tiến, quảng bá, giới thiệu về kiến trúc Việt Nam; thu hút đầu tư, xây dựng và nâng cao vị thế công nghiệp văn hóa Việt Nam trong lĩnh vực kiến trúc trên trường quốc tế.

Khẳng định vai trò của kiến trúc đối với sự phát triển bền vững đất nước - 6

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Phạm Hằng 

Với sự tham gia của hơn 50 bài tham luận, hội thảo là dịp để nhìn lại một chặng đường đóng góp của giới kiến trúc sư, bàn luận về vai trò của lĩnh vực kiến trúc trong mối quan hệ tương hỗ với các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội để có được những tiếng nói đa chiều, những góc nhìn khách quan, đa diện về sự phát triển của kiến trúc Việt Nam trong tương lai, hướng tới sự phát triển bền vững.

Các tham luận của các diễn giả: KTS Hoàng Thúc Hào với chủ đề “Giải mã gen trong văn hoá kiến trúc Việt Nam”, KTS Đoàn Thanh Hà: “Kiến trúc vị nhân sinh và triết lý người làm nghề”; TS.KTS Phạm Phú Cường: “Bối cảnh và đặc điểm kiến trúc hiện đại miền Nam giai đoạn 1954 -1986”; KTS Nicolaus Goetze: “Những công trình đồng hành cùng cộng đồng kiến trúc Việt” và phần thảo luận với sự tham gia của TS.KTS Phạm Tuấn Long về góc nhìn độc đáo từ lĩnh vực quản lý kiến trúc - đô thị ở một quận trung tâm Thủ đô... đã phân tích những yếu tố để đóng góp vào định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam trong tương lai.

Đồng thời, hội thảo đã thể hiện những suy ngẫm của giới nghề, một lần nữa khẳng định được vai trò cũng như trách nhiệm của giới nghề với xã hội, với cộng đồng trong sự phát triển chung của đất nước.

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hỗ trợ học sinh tiểu học và các hộ dân khó khăn tại xã Long Vĩnh

Hỗ trợ học sinh tiểu học và các hộ dân khó khăn tại xã Long Vĩnh

Ngày 29-5, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo văn học - nghệ thuật Việt Nam (VIFOLAC) phối hợp với Thời báo Văn học - Nghệ thuật Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh và UBND xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thực hiện Chương trình Hỗ trợ học sinh tiểu học và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Vĩnh.